HOT Xin kinh nghiệm thi và pv SHB!

Big dream

Thành viên mới
Mình chuẩn bị đi phỏng vấn vị trí QHKH ở Hải Phòng, có bạn nào đi đợt này ko? Lần trước thi Mb đến pv rồi mới trượt đâm ra nản các bạn ạ
 

Featured resources

Featured resources

Top