HOT Xin kinh nghiệm thi và pv SHB!

tơrang

Thành viên tích cực
thứ 7 mình pv vòng hai rồi, bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ mình với :(
 

kid_kaito

Thành viên
thứ 7 mình pv vòng hai rồi, bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ mình với :(
bạn tìm lại topic cũ á, có nhiều câu hỏi lắm.
Nói chung là nên tìm hiểu về SHB, các sản phẩm cá nhân của SHB (ưu và nhược điểm của từng sản phẩm), huy động và cho vay được bao nhiêu, làm sao kiếm khách hàng, gia đình, mục tiêu nghề nghiệp.....
nói chung nó vẫn trùng lặp một số như pv sơ tuyển, khác cái là pv với BGD, có thể đưa ra tình huống để bạn thực hành
 

tơrang

Thành viên tích cực
bạn tìm lại topic cũ á, có nhiều câu hỏi lắm.
Nói chung là nên tìm hiểu về SHB, các sản phẩm cá nhân của SHB (ưu và nhược điểm của từng sản phẩm), huy động và cho vay được bao nhiêu, làm sao kiếm khách hàng, gia đình, mục tiêu nghề nghiệp.....
nói chung nó vẫn trùng lặp một số như pv sơ tuyển, khác cái là pv với BGD, có thể đưa ra tình huống để bạn thực hành
cảm ơn b nhiều, ơ thế vòng 1 là ai pv thế bạn nhỉ?
 

Featured resources

Featured resources

Top