Review Tổng hợp đề thi BIDV ngày 15/3/2015

jmsmile

Verified Banker
Vừa rồi mình có tham gia kì thi vòng 2 của BIDV tuyển dụng toàn hệ thống. Đây là form đề mình tổng hợp được. Bạn nào nhớ có thể đóng góp thêm để chúng ta cùng học hỏi và tiến bộ

Vòng 2 Thi nghiệp vụ tín dụng 15/3/2015 (70 câu) 120 phút
- 10 câu logic IQ
- 45 câu chung
Ø Kinh tế học : marcro, micro, kt lao động, kinh tế quốc tế, …
Ø Luật kinh tế, tổ chức tín dụng, giao dịch đảm bảo
Ø Kiến thức nền về danh mục TS, Nguồn vốn NHTM và các nghiệp vụ tín dụng cơ bản
- 15 câu bài tập chuyển sang trắc nghiệp 3 bài
Ø Dòng tiền dự án
Ø Thẩm định phương án kinh doanh, hạn mức tín dụng
Ø Đánh giá dự án
Ø Lãi suất, các nghiệp vụ liện quan của NHTM
Tiếng Anh (60 câu) 60 phút form TOIEC
- Ngữ pháp
- Đọc hiểu
- Từ vựng
- Bắt lỗi sai
 

SkyBoy

Verified Banker
Đề thi nghiệp vụ CV CNTT sáng nay :
10 câu IQ ( mỗi câu 1đ)
30 câu kiến thức ngành tập trung CSDL SQL,Mạng máy tính,Excel,Virur(mỗi câu 2đ)
Bài tập lớn 30đ:
15đ:thiết kế CSDL bài toán
5đ:vẽ sơ đồ thiết kế
10đ:lập trình mô phỏng ứng dụng
Đề Anh văn C:60 câu 60 phút:
10 câu ngữ pháp(mỗi câu 1đ)
từ vựng ( mỗi câu 2đ)
tìm chỗ sai trong câu ( mỗi câu 2đ)
đọc hiểu đoạn văn trả lời câu hỏi ( mỗi câu 2đ)
điền từ thích hợp vào đoạn văn ( mỗi câu 2đ)
Thi 4 người lấy 2 người không biết được kêu pv hết lun ko :cool:
 

jmsmile

Verified Banker
Đề thi nghiệp vụ CV CNTT sáng nay :
10 câu IQ ( mỗi câu 1đ)
30 câu kiến thức ngành tập trung CSDL SQL,Mạng máy tính,Excel,Virur(mỗi câu 2đ)
Bài tập lớn 30đ:
15đ:thiết kế CSDL bài toán
5đ:vẽ sơ đồ thiết kế
10đ:lập trình mô phỏng ứng dụng
Đề Anh văn C:60 câu 60 phút:
10 câu ngữ pháp(mỗi câu 1đ)
từ vựng ( mỗi câu 2đ)
tìm chỗ sai trong câu ( mỗi câu 2đ)
đọc hiểu đoạn văn trả lời câu hỏi ( mỗi câu 2đ)
điền từ thích hợp vào đoạn văn ( mỗi câu 2đ)
Thi 4 người lấy 2 người không biết được kêu pv hết lun ko :cool:
Cơ hội như vậy là rất khả quan. Giờ đợi kết quả thôi :)
 

tocngan_kan

Verified Banker
Đề thi CV GDV
Phần 1: trắc nghiệm:

IQ: (10 điểm) 10 câu
Trắc nghiệm nghiệp vụ: (45 điểm) 45 câu
-Liên quan tới kt vĩ mô: cung cầu, chính sách tài khóa,..
-Liên quan tới thuế GTGT, thuế TNDN, DN cổ phần
-Liên quan tới chuẩn mực kế toán,
-Liên quan tới các khoản mục tài sản nguồn vốn của NHTM
1. Hoạt đông nào trong ngân hàng không chịu thuế GTGT:
Phát hành thẻ tín dụng
….
2. DN cổ phần có tối đa bnhieu cổ đông
3. Giám đốc DN cổ phần do ai bổ nhiệm
4. Khi lãi suất thị trường > lãi suất danh nghĩa thì NHTM phát hành loại nào:
GTCG ngang giá trả lãi sau
GTCG có phụ trội trả lãi sau
GTCG chiết khâu trả lãi sau
GTCG ngang giá trả lãi trước
5. Doanh nghiệp được cấp giấy phép đki kinh doanh từ ngày… thì kì báo cáo tài chính năm đầu của doanh nghiệp được tính từ ngày… đến ngày …
6. Khi tăng thuế thì:
Tổng cầu tăng/ giảm do thu nhập khả dụng tăng/ giảm
Lãi suất tăng/ giảm do tổng cầu tăng/ giảm
7. Trong khoảng thời gian ít nhất là …. Thì phương pháp và chứng từ kế toán pải được thống nhất vs nhau theo 1 phương pháp
1 niên độ kế toán ít nhất là 1 năm/ nửa năm/ …
8. Tk chênh lệch tỷ giá hối đoái có số dư:
Bên nợ/ bên có/ cả nợ và có/…
9. Vốn ghi sổ của NHTM k bao gồm khoản mục nào:
Lợi nhuận giữ lại
Mệnh giá cổ phiếu /phat hành cổ phiếu

10.Nguyên tắc thận trọng trong kế toán:
Doanh thu đc ghi nhận khi chắc chắn có khoản phát sinh, chi phí được ghi nhận khi có khoản phát sinh
11.Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
Tiền… không quá 17%/ 19%/21% quỹ….
Phần 2: bài tập:
Bài 1: (30 điểm)1. Ngân hàng cho vay… triệu, 12 tháng, ls 8%, gốc lãi trả cuối kì, hàng tháng ngân hàng hạch toán dự thu lãi là… tới hạn khách hàng tới trả gốc lãi, ngân hàng hạch toán khoản thu đc vào thu nhập
2. ngân hàng góp vốn vào cty con và được quyền kieemr soát theo tỷ lệ vốn góp.
3. khoản chi trợ cấp mất việc làm:…, chi lương CBCNV, chi …khoản chi trợ cấp mất việc làm lấy từ quỹ …
4.
Các nghiệp vụ trên ngân hàng hạch toán đúng hay sai, giải thích, hạch toán lại cho đúng. Biết ngân hàng dự thu dự chi lãi tròn tháng, thuế VAT đầu vào không được khấu trừ
Bài 2: (15 điểm):
Tính dến hết 2014, LNTT của ngân hàng là 150 tỷ,tổng TS 1250 tỷ. khi kiêm toán phát hiên ra 1 số sai sót:
15/3/2013 ngân hàng mua TSCĐ giá mua là 540 tr, chưa kế thuế VAT 10%. Ngân hàng mới trích khấu hao đến tháng 6, từ tháng 7 ngân hàng chưa trích khấu hao
Trích thiếu khoản DPRR chung 20 tỷ, hoàn nhập thiếu khoản DP cụ thể từ món cho vay năm 2013 là 8 tỷ.
Hỏi: 1. Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế tăng/ giảm bnhieu biết thuế TNDN 25%
2. các khoản mục trong tổng tài sản thay đổi ntn( nêu chi tiết biến đổi trong từng tài sản)
 

Hà Heo

Thành viên
Vừa rồi mình có tham gia kì thi vòng 2 của BIDV tuyển dụng toàn hệ thống. Đây là form đề mình tổng hợp được. Bạn nào nhớ có thể đóng góp thêm để chúng ta cùng học hỏi và tiến bộ

Vòng 2 Thi nghiệp vụ tín dụng 15/3/2015 (70 câu) 120 phút
- 10 câu logic IQ
- 45 câu chung
Ø Kinh tế học : marcro, micro, kt lao động, kinh tế quốc tế, …
Ø Luật kinh tế, tổ chức tín dụng, giao dịch đảm bảo
Ø Kiến thức nền về danh mục TS, Nguồn vốn NHTM và các nghiệp vụ tín dụng cơ bản
- 15 câu bài tập chuyển sang trắc nghiệp 3 bài
Ø Dòng tiền dự án
Ø Thẩm định phương án kinh doanh, hạn mức tín dụng
Ø Đánh giá dự án
Ø Lãi suất, các nghiệp vụ liện quan của NHTM
Tiếng Anh (60 câu) 60 phút form TOIEC
- Ngữ pháp
- Đọc hiểu
- Từ vựng
- Bắt lỗi sai
bạn ơi m hỏi chút,trắc nghiệm 100% à b,m tg có tự luận bt nữa mà,Thanks b
 

Featured resources

Featured resources

Top