toc dep 36

Thành viên tích cực
25/12/13
829
371
35
mình cũng chuẩn bị ra trường thôi bạn. Trong ghi là nhân viên KHDN nhưng khi trúng tuyển ghi là trợ lý khdn. mà bạn này có nạp vị trí này đợt nào vậy?
mình nộp hình như khoảng trước 30/6 ban ơi!