Review Phỏng vấn vòng 2 VietinBank 11/4/2016

tabenguyen

Thành viên
Kinh nghiệm phỏng vấn vietin của bạn mình. Nó ngồi viết tỉ mĩ lắm nè. Bạn vào xem thử
facebook com/groups/1009231185864235/permalink/1009860549134632/
 

Thục Nhi 2506

Thành viên mới
Kinh nghiệm phỏng vấn vietin của bạn mình. Nó ngồi viết tỉ mĩ lắm nè. Bạn vào xem thử
facebook com/groups/1009231185864235/permalink/1009860549134632/
Bạn ơi, cho mình xin link được không? Link này mình vào không được
 

Featured resources

Featured resources

Top