mrrin13689

Verified Banker
23/7/12
10
2
0
28
Em ở Đà Nẵng, em thấy có chương trình học cấp chứng chỉ Thẩm định giá, hình như liên kết với DHKT Hồ Chí Minh, học phí thì 11tr/ng, sinh viên thì giảm còn 8 triệu.
Mọi người cho em hỏi sinh viên sắp ra trường thì nên học không ạ, với chứng chỉ thẩm định giá của chương trình nào hiện giờ nào là tốt nhất ạ.
Em cảm ơn!!!