binbin90

Thành viên mới
2/8/15
1
0
1
31
Cô mình mới vừa giao cho BTVN này, mà mình suy nghĩ mãi ko ra, các bạn, các anh/chị giúp mình với nhé:

Một dự án đơn giản với số vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ là 1000 tr.đồng, tuổi thọ của tài sản là 3 năm, đầu tư vào đất là 300 tr.đồng. Doanh thu và chi phí hoạt động hàng năm của dự án được cho trong bảng sau:
Năm 1
Doanh thu = 900
Chi phí hoạt động = 400
Năm 2
Doanh thu = 1000
Chi phí hoạt động = 450
Năm 3
Doanh thu = 1100
Chi phí hoạt động = 500

Hãy tính các chỉ tiêu NPV, IRR của dự án. Theo các anh/chị dự án này có nên đầu tư hay ko? Biết thuế suất thuế TNDN là 25% và suất chiết khấu của dự án là 10%. Khi kết thúc dự án, giá đất có thể tăng gấp đôi so với thời điểm hiện nay.

Các bạn giúp mình làm bài này với nhé!Thanks nhiều lắm luôn. NPV,IRR tính bằng tay nhé. :):D:p