Recent content by Dinhhuyhai94

  1. Dinhhuyhai94

    Review Review đề thi đợt 2 năm 2016

    Do chưa thấy bài review nào mà tâm trạng bây giờ thì buồn quá nên viết 1 bài review lại cho mọi người. Thứ nhất về thi tiếng anh: đề tiếng anh gồm 60 câu thời gian làm bài 60p 100% trắc nghiệm Phần 1 : điền từ vào câu. phần 2 : tìm câu có cùng nghĩa phần 3 tìm lỗi sai phần 4: phát âm (tìm từ có...
  2. Dinhhuyhai94

    Review Review Thi viết BIDV tuyển dụng tập trung đợt I năm 2016

    cho em hỏi là những năm trước e thấy nói có giải thích hay tự luận nhưng năm nay là 100% chắc nghiệm phải không ạ

Featured resources

Top