kienlt1

Verified Banker
17/8/17
5
1
3
Mình gửi mail rồi mà vẫn chưa thấy kích hoạt. Mong ad kiểm tra lại giúp nhé
 

omega9

Verified Banker
27/9/17
3
2
3
admin ơi xem giúp mình tài khoản omega9 với. Mình đã làm theo hướng dẫn và gửi mail cho BQT hơn tháng nay chưa thấy được kích hoạt??