Eward

Verified Banker
12/1/12
72
10
0
30
tpHCM
1/ anh/ chị cho em hỏi em vừa nhận email đi thi viêt TPB, họ yêu cầu gửi email xac nhân có đi thi hay không?, thì em gửi vào [email protected] không có ghi bất cứ cái gì(subject trong email) hết đúng hok anh/chị
2/ họ yêu cầu bổ sung thông tin học vấn theo mẫu, thì em thiết kế theo word gửi cho họ đc hok anh/ chị
Anh/ chị nào đã từng ứng tuyển vào TPB giúp em với