kynguyenueh

Thành viên tích cực
Thi và phỏng vấn tại chi nhánh luôn thì chỉ dám ngó thôi.
 

datcpi

Verified Banker
yêu cầu đầu vào bồn cười vật vã, chi tiêt hơn cả sự mong đợi: thi đh tối thiểu 20 điểm (k phải là thấp), nhưng sau đó lại bảo tổng kết trên 6.5 (trung bình khá trở lên). bình thường thấy VCB hay nêu luôn chuẩn chiều cao 1.68 hay 1.70 j đó, chứ giờ cũng chỉ nói "đủ tiêu chuẩn sức khỏe". theo tại hạ đoán thì đã có kết quả từ lâu rồi, các pro chỉ còn đợi ngày đi nhận quyết định thôi :D
 
Top