hoabapcai

Thành viên tích cực
mình chỉ vào page này hỏi thôi, chư mình không phải ở lào cai. mình cũng thấy bạn ở nhiều page khác nũa
 

vuaxumeo

Thành viên tích cực
mình chỉ vào page này hỏi thôi, chư mình không phải ở lào cai. mình cũng thấy bạn ở nhiều page khác nũa
hja, làm t giật mình, rõ là Bắp cải ở miền trong mà, t thấy bạn bên topic BIDV :D
 
Top