anhdoan275

Verified Banker
30/7/11
72
7
0
31
TPBank Khu vực Long Biên tuyển 03 Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Mô tả công việc
•Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc KHCN giao
•Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.
•Triển khai các hoạt động bán hàng ra bên ngoài hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các KH mới và KH cũ ; Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm ; Gặp mặt KH để bán hàng; Chốt bán hàng với KH…
•Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng; Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng
•Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời.
•Hợp tác bán chéo sản phẩm
•Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Giám đốc KHCN

Chi tiết liên hệ : 097 333 6537
Email: [email protected]