boylanhlung

Verified Banker
16/4/12
69
19
5
Hà Nội

congacon123

Verified Banker
23/3/15
178
104
43
31
Ai vẽ cái hình ra rồi dìm mất SCB nhà cháu rồi hử ?
Exim với Sacom ko chung xuồng nhé, Southern nó mua đứt sacom rồi ạ