HOT [TIPs] Tổng hợp các link ôn luyện vào BDIV đợt 1 năm 2014

Dang2412

Thành viên mới
Hôm 24-7-2016 có thi viết theo đợt tuyển dụng trụ sở chính mà sao giờ chưa có kết quả nhỉ? Cái kết quả này sẽ đăng trên trang tuyendung.bidv.com.vn đúng ko?
 

Featured resources

Featured resources

Top