HOT Tiêu chí Tuyển dụng & Chỉ tiêu từng Chi nhánh - Tuyển dụng BIDV 2018

acidamin

Admin
BQT Diễn đàn gửi đến Thành viên file Danh sách Tiêu chí Tuyển dụng & Chỉ tiêu theo từng chi nhánh, trong đợt tuyển dụng Tập trung BIDV, được triển khai vào ngày 28/04/2018 sắp tới.

Pass mở file:
ub.edu.vn

Tham khảo các Tài liệu Ôn tập thi tuyển BIDV tại:
Admin.
 

Featured resources

Featured resources

Top