HOT Tiêu chí Tuyển dụng & Chỉ tiêu từng Chi nhánh - Tuyển dụng BIDV 2018

acidamin

Admin
BQT Diễn đàn gửi đến Thành viên file Danh sách Tiêu chí Tuyển dụng & Chỉ tiêu theo từng chi nhánh, trong đợt tuyển dụng Tập trung BIDV, được triển khai vào ngày 28/04/2018 sắp tới.

Pass mở file:
ub.edu.vn

Tham khảo các Tài liệu Ôn tập thi tuyển BIDV tại:
Admin.
 

Attachments

  • PHỤ LỤC 03- ĐIÊU KIÊN TUYÊN DUNG.rar
    529.5 KB · Views: 4,947
  • PL 01 Phe duyet nhu cau tuyen dung(1).rar
    348.2 KB · Views: 5,238

Featured resources

Featured resources

Top