Thi tuyển tại trung tâm công nghệ thông tin BIDV

Totti2911

Thành viên
Nghe nói bên bidv đang sắp xếp ng vào phòng ban và có thể nhiều phòng ban tranh nhau 1 ng nên mất tgian mà họ chưa thông báo kết quả.
 

mitta9x

Thành viên
Anh có bạn bè làm bên đấy ạ? Không biết bao giờ họ mới thông báo kq nữa..
 

Featured resources

Featured resources

Top