liliscb

Thành viên
22/7/14
57
15
5
29
ac. mình theo đuổi bank 2 năm @@ cứ xin việc công ty làm rồi thi tiếp cũng được bạn. khi bạn có công việc rồi tự động tinh thần thoải mái apply bank ak. mà bank cũng không phải vùng đất hứa, nếu bạn iu thích thì theo tiếp, không thì rẽ qua cty xnk cũng tốt.
sao lại là rẽ theo hướng xnk à b? m đang làm ở xnk và đang muốn qua bank đây