Thông báo tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị kinh doanh SHB tháng 1 năm 2015

Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB:

I.Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Các vị trí tuyển dụng

Vị trí Quản lý


TT
Chức danh
Mã số ứng tuyển
Địa điểm
1​
Phó Giám đốc Chi nhánh
PGD.CNH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình.
2​
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân
PGD.CNH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Hồ Chí Minh, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hoà
3​
Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng Giao dịch
PGD.PGD​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hưng Yên, Bình Dương.
4​
Trưởng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp
TPH.KHDN​
Gồmcác Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Lào Cai, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình, Huế, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An.
5​
Trưởng/Phó phòng Khách hàng cá nhân
TPH.KHCN​
Gồmcác Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Dương, Hưng Yên.
6​
Trưởng/Phó trưởng phòng thẩm định
TPH.THDI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Ninh Bình, Quảng Nam, An Giang, Tuyên Quang, Sóc Trăng.
7​
Trưởng phòng HTTD
TPH.HTTD​
Gồm chi nhánh thuộc địa bàn: Quảng Nam
8​
Trưởng/Phó phòng DVKH
TPH.DVKH​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lạng Sơn, Lào Cai, Sóc Trăng, Bình Phước.
9​
Trưởng/Phó phòng Thẻ
TPH.PTHE​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội.
10​
Trưởng/Phó TP Marketing & CSKH
TPH.MKTI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hồ Chí Minh.
11​
Trưởng /Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế
TPH.TTQT​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lào Cai, Lạng Sơn.
12​
Phó TP Hành chính Quản trị
TPH.HCTH​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Thái Nguyên, Hà Nội.
13​
Trưởng phòng Ngân quỹ
TPH.NQNQ​
Gồm các chi nhánh thuộc địa bàn: Đồng Tháp, Vũng Tàu.
[TBODY] [/TBODY]
Vị trí Chuyên viên

TT
Chức danh
Mã số ứng tuyển
Địa điểm
14​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
CVI.KHDN​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Huế, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Quảng Nam, An Giang.
15​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
CVI.KHCN​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Tiền Giang, , An Giang, Long An, Đồng Tháp.
16​
Chuyên viên Tư vấn Tài chính cá nhân cao cấp
CVI.TVCC​
Gồm tất cả các Chi nhánh SHB
(Trực thuộc nhân sự của TT Tư vấn tài chính cá nhân Trụ sở chính, làm việc tại các Chi nhánh SHB)
17​
Chuyên viên Tư vấn Tài chính cá nhân
CVI.TVTC​
Gồm tất cả các Chi nhánh SHB
(Trực thuộc nhân sự của TT Tư vấn tài chính cá nhân Trụ sở chính, làm việc tại các Chi nhánh SHB)
18​
Chuyên viên thẩm định
CVI.TDTD​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Khánh Hòa.
19​
Chuyên viên HTTD
CVI.HTTD​
Gồm: Chi nhánh thuộc địa bàn Quảng Ninh, Hưng Yên, Sóc Trăng, Hà Nội.
20​
Chuyên viên Phát triển Thẻ
CVI.PTHE​
Chi nhánh thuộc khu vực Đà Nẵng
21​
Chuyên viên Marketing & CSKH
CVI.MKTI​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Long An, Campuchia, Lào Cai, Sóc Trăng, Vũng Tàu.
22​
Chuyên viên Thanh toán quốc tế
CVI.TTQT​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Hà Nội, Bình Dương, Hồ Chí Minh.
23​
Chuyên viên Nguồn vốn
CVI.NQNQ​
Chi nhánh SHB Lào
25​
Chuyên viên Nhân sự
CVI.NSNS​
Gồm các Chi nhánh thuộc địa bàn: Lào Cai, Hồ Chí Minh.
26​
Chuyên viên Công nghệ thông tin
CVI.CNTT​
Chi nhánh thuộc địa bàn Hà Nội
27​
Nhân viên Kỹ thuật
NVI.KYTH​
Gồm các Chi nhánh thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
[TBODY] [/TBODY]
Ghi chú:

- Ứng viên ứng tuyển vào địa bàn nào thì ghi tuyển dụng trong hồ sơ ứng viên theo hướng dẫn sau:
Mã Vùng – Mã ứng tuyển
- Ví dụ: Ứng tuyển tại khu vực Hà Nội vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân: HAN.CVI.KHCN

Mã Vùng ứng tuyển: Vui lòng xem tại đây

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng vị trí

Vui lòng xem tại đây

II. Hình thức nộp hồ sơ

1. Hồ sơ ứng viên (áp dụng cho mọi trường hợp ứng viên ứng tuyển vào SHB):
File mềm excel 2003 Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB (tải tại đây).
Lưu ý: không chỉnh sửa thêm bớt, cột, dòng, không gửi file ảnh, file scan, file pdf, file nén hoặc file word.

2. Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã Vùng - Mã ứng tuyển - Họ tên ứng viên.
Ví dụ: HAN - CVI.HCTH - Nguyen Van A.
Tên file hồ sơ trùng tiêu đề email.

3. Ứng viên nộp file mềm HỒ SƠ ỨNG VIÊN qua email: [email protected]

Lưu ý:

- SHB chỉ nhận các hồ sơ thực hiện đúng hướng dẫn nộp hồ sơ nêu trên. Ứng viên không gửi hồ sơ qua bất kỳ một tổ chức, cá nhân trung gian nào và không phải chi trả bất kỳ một chi phí nào liên quan tới việc thi tuyển vào SHB.
- Điều kiện: Ứng viên không còn các nghĩa vụ phải thực hiện tại Đơn vị đang công tác nếu được trúng tuyển và nhận việc tại SHB.

III. Hồ sơ dự tuyển nộp khi đến dự phỏng vấn

1) Đơn xin việc viết tay (ghi rõ vị trí ứng tuyển).
2) Hồ sơ ứng viên có dán ảnh (theo mẫu tải tại đây)
3) Giấy khám sức khỏe.
4) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh giáp lai, có xác nhận của chính quyền địa phương.
5) Bản sao có công chứng: hộ khẩu, CMND, Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng có liên quan, bảng điểm.
6) Các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc trước đây (nếu có).

IV. Hạn nộp hồ sơ/Lịch phỏng vấn

- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31/01/2015; Ưu tiên các hồ sơ ứng tuyển sớm;

- Lịch tổ chức thi tuyển/phỏng vấn: Dự kiến 01- 02 tuần sau khi hết hạn nộp hồ sơ.


SHB
 

Smart Banker

Chủ tịch HĐ Thanh niên nghiêm túc & FA Banker
29/7/13
2,668
1,426
0
.
SHB giờ là 1 trong những Bank tuyển nhiều nhất toàn hệ thống :)
 

svngoan

Verified Banker
24/8/11
23
6
0
30
đăng tuyển nhiều nhưng ko tuyển ồ ạt vào đâu bạn :)
 

huy5392

Thành viên
14/12/14
43
11
8
29
Mình nộp CV đợt trước hạn nộp hồ sơ là ngày 10/1 mà bjo vẫn chưa được gọi test.giờ mình nộp tiếp được k mọi người?
 

Hai Giang 88

Verified Banker
24/7/14
35
7
8
32
lần trước được gọi PV rồi, nhưng đượt đấy bận quá chả đi PV được, đọt này nộp hồ sơ từ hôm 28 tại chi nhánh Vĩnh Phúc mà chưa thấy động tĩnh gì cả , hiccc, có bạn nào được gọi PV đợt này chưa, cho mình thông tin với nha :)
 

kyohoseky

Verified Banker
22/10/12
200
46
0
Hà Nội
Nộp nhiều vị trí được không mọi người nhỉ? :)