Review Review Thi viết BIDV tuyển dụng tập trung đợt I năm 2016

Linh Mon

Thành viên mới
bankervn32 said:
Sau buổi thi hôm nay BIDV sáng nay, review lại đề thi cho các bạn vào đợt tuyển hơn 1000 chỉ tiêu vào tháng 7 sắp tới! Theo đánh giá riêng của mình, đợt này BIDV tổ chức thi không chuyên nghiệp thi viết bằng giấy, coi thi không chặt...

CẤU TRÚC ĐỀ THI NHƯ SAU:
Phần I. Thi Tiếng Anh (60 phút/70 câu)

  • Điền từ (1đ/câu)
  • Tìm lỗi sai (2đ/câu)
  • Viết lại câu (2đ/câu)
  • Ngữ âm - phát âm (2đ/câu)
  • Tìm nội dung chính của đoạn văn (2đ/câu)
  • Đọc hiểu đoạn văn (2đ/câu)
Phần II. Thi nghiệp vụ (120 phút/70 câu)
1. IQ và Kiến thức chung (20 điểm)
Các hình vẽ, số khác so vơi các số còn lại, bảng chữ cái....
Sản phẩm BIDV, Mạng lứoi BIDV tại nước ngoài...

2. Nghiệp vụ chuyên môn (80 điểm)
Lý thuyết (nghị định, thông tư tín dụng, quy trình...)
Tính toán (hệ số nợ, lãi vay...)

3. Bài tập lớn (35 điểm)
Bài 1: (10 điểm/5 câu)
Tính lợi nhuận dự tính của dự án
- ngân hàng cho KH vay tối đa là bao nhiêu ?
- thời gian nên cho kh vay là bao nhiêu
- nếu hợp đồng là bên NX thanh toán 100% giá trị theo TTR vào 3 tháng sau thì NH cho vay tối đa là bao nhiêu ?
Bài 2: (10 điểm/5 câu)
Tính số tiền gốc khách hàng phải trả sau 3 tháng đầu
số tiền lãi kh phải trả kỳ thứ 5
số tiền gốc và lãi kh phải trả kỳ thứ 15
Bài 3: (15 điểm/5 câu)
Thẩm định dự án đầu tư, tính dòng tiền, NPV của dự án

Chúc các bạn thành công vào đợt tuyển dụng tập trung lần 2 sắp tới của BIDV!
cho em hỏi là nếu trượt phần thi viết hoặc không đi thi thì lần tuyển dụng sau em có được nộp hồ sơ nữa không ạ?
 

Featured resources

Featured resources

Top