Review Review Đề thi GDV vào BIDV ngày 10/04/2016

huyen123456

Verified Banker
  1. Nhà nước điều tiết chính sách độc quyền nhằm mục đích
A. Giam giá, tăng sản lượng
B. Tăng giá, tăng sản lượng
C. Giảm giá, giảm sản lượng
D

7. Khi GDV phát hiện đồng 500k giả thì xử lý tn:
A. Trả lại KH
B. Thu giữ và đóng dấu
C. Đổi tiền thật cho KH
D. k nhớ


8. cho ROE= 18%, Hệ số nợ = 0,4.Tính ROA
nhớ đáp án là 10,8%
mh cũng ra kết quả 10.8%
3. Kiến thức chuyên môn
1. tk nào sau đây không thể vừa có số dư nợ vừa có số dư có
A. Lợi nhuận để lại
B . vốn csh
C. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
D Cả a và b
2. TK nào không có số dư nợ
A. cho vay kh
B Cho các tctc vay
C giấy tờ có giá
D Cả A và B
3. Sửa chữa CCLĐ mất 12 tr chưa có VAT. Chi bằng tiền mặt. ĐK ntn:
A. Nợ tk chí phí sửa chữa CCLĐ: 12tr
Nợ tk VAT dc khấu trừ: 1,2 tr
Có tk Tiền mặt 13,2 tr
B. Nợ TK Chi phí khác: 12 tr
Nợ TK VAT dc khấu trừ : 1,2 tr
Có TK tiền mặt : 13,2 tr
(mình phân vân 2 đáp án này và cuối cùng chọn B vì nhớ chi phí sửa chữa CCLĐ nhỏ nên cho vào chi phí khác, còn TSCĐ mới cho vào chi phí sửa chữa TSCĐ)
4. Có 40 ấn chỉ bị hỏng , 10.000đ/ấn chỉ , nói chung là bút toán đảo của bút toán mua ấn chỉ có VAT
5. NH mua lại 10000 cổ phiếu trên thị trường, mệnh giá 12000đ/cp. Định khoản nv
A Nợ tk vốn CSH: 120 tr
Có TK Tiền: 120 tr
B . Nợ tk cổ phiếu quỹ : 120 tr
Có TK Tiền: 120 tr
C Nợ TK phải thu: 120 tr
Có TK Tiền : 120 tr
D. k nhớ
(câu này mình chọn B vì nhớ cổ phiếu quỹ là cp mag công ty mua lại để phát hành lại sau đó )
6. tk nào vừa là tài sản nội bảng vừa có số dư Nợ
A. tài sản thuê tc
B tài sản thuê hoạt động
C tscđ hữu hình
D cả A và C
7.Mua CCDC trị giá 2,5 tỷ, chưa có VAT, trả trc bằng tiền mặt 1,75 tỷ. CCDC phân bổ trong 5 năm. Năm đầu tiên ghi nhận ntn:
A Nợ TK chi phí ccdc: 2,5 tỷ
Có TK Tiền mặt : 2,5 tỷ
B Nợ TK Chi phí : 1,5 tỷ
Nợ TK vat dc khấu trừ: 0,25 tỷ
Có TK TIỀN MẶT : 1,75 tỷ
C Nợ TK CHI PHÍ : 0,5 tỷ
Nợ TK chi phí trả trc chờ phân bổ : 1 tỷ
Nợ VAT : 0,25 tỷ
Có TK Tiền mặt : 1,75 tỷ

(đáp án C đúng) mh k hiểu sao lại là C :(
8. chỉ tiêu NV của 1 NH như sau: tiền huy động từ KH 250 tr, vốn csh 750tr, cổ phiếu quỹ 10 tr, lợi nhuân chưa pp và các quỹ 700 tr. Tính tổng NV
A. 1100
B 1690
C. 1710
D k có đáp án đúng
(= 250+750+700-10=1690 tr)

9. cũng là cho các chỉ tiêu nợ phải trả và tổng ts. xác định chỉ tiêu là tài sản và tính tổng
10. Báo cáo tài chính được công bố vào ngày nào
A 31/12 hàng năm
B. Ngày lập xong BCTC
C. Ngày kí phát hành BCTC
D. Ngày ghi trên BCTC
11. Tài khoản tại NHNN cuả NH bị ghi Nợ nghĩa là
A tiền gửi của NHNN tại ngân hàng giảm
B. tăng
C Tiền gửi của NH tại NHNN giảm
D tăng
(Mình nghĩ là C)
12. Khi tài khoản TG của KH bị ghi Nợ, KH ghi nhận ntn:
A. Ghi tăng TK TG tại ngân hàng
B giảm
C không ghi
D.
 

vuongha

Verified Banker
Mình ví dụ đơn giản về tk 131 như này nhé.
Bên A bán hàng cho bên B, hợp đồng là bên B thanh toán trước 50% giá trị đơn hàng ngay sau kí hợp đồng và còn lại 50% giá trị đơn hàng bên B thanh toán sau khi bên A chuyển toàn bộ hàng cho bên B
1, ngay sau kí hợp đồng bên A sẽ đk: nợ 111, có 131.
2, sau khi bên B nhận toàn bộ hàng bên A đk: nợ 131, nợ 111, có 511
=> tk 131 đó lưỡng tính nhưng k cùng thời điểm mà c ơi.
Mình hiểu ý bạn r nhưng mà ý của đề là thế vì review nên k thể chính xác từng chữ một đâu.
 

Ms Hằng

Verified Banker
Mình thi chi nhánh bidv Điện Biên còn có tự luận. Đề bidv thật khó đoán =)))
 

mr_heroin

Verified Banker
Khó thì khó thật, chứ mà mình không ôn vẫn thi qua, dù là điểm nghiệp vụ gần chót bảng :)))
 

Featured resources

Featured resources

Top