Review Review đề thi đợt 2 năm 2016

famhth

Thành viên tích cực
Vậy là t tạch câu đó rồi. Còn câu 69 cậu ra bao nhiêu?
câu 69 về cái gì nhỉ?
Câu 70 kia t k chắc đâu, tại chả bao h đụng đến ngoại tệ nên cũng k biết, chỉ nghĩ là ghi nhận giá trị tại thời điểm nhận thì lấy 22.000 thôi :3
 

Featured resources

Featured resources

Top