giotmuabenthem

Verified Banker
17/2/12
310
48
0
32
A, A
Post in thread '[HOT HOT] BIDV tuyển dụng 474 cán bộ trên toàn hệ thống năm 2014 [10.05-16.05.2014]' by nhathanh has been reported by giotmuabenthem. Reason given:
NHà xưởng thì cũng khấu hao chứ....

Content being reported:
mình làm ra 8.55 thì phải *_*. TP với nợ đều tính thuế.
bài tập mình làm thế này này
nghi sai luôn rồi huhu
Untitled-11.png

thế này thì cái chi phí nhà xưởng còn lại là 40 ko khấu hao hả b?