Review Pv Sacombank

Phan Puppi

Verified Banker
Sacom hồi xưa cũng có mấy bạn bị vậy! Như thế này thì thực sự k chuyên nghiệp tí nào !
 

Ran vũ

Thành viên

Mình nhận dc mail như này. Ko ghi rõ họ tên. Liệu có phải họ gọi đi làm bài ko các bạn nhỉ
 

Phan Puppi

Verified Banker

Mình nhận dc mail như này. Ko ghi rõ họ tên. Liệu có phải họ gọi đi làm bài ko các bạn nhỉ


Lên website sacom check lại thông tin. Sẽ có danh sách và ca thi. Bạn ktra thông tin, nếu có tên thì đi test vậy thôi!
 

Featured resources

Featured resources

Top