schears

Thành viên mới
26/11/13
1
0
1
27
Mọi người xem giúp em tình huống này thì xử lý như thế nào với ạ? :(
Công ty A mở một L/C tại ngân hàng B và đã thanh toán xong với ngân hàng. Ngân hàng B cũng đã tất toán L/C này. Sau đó, ngân hàng B nhận được điện đòi tiền của ngân hàng thông báo, yêu cầu trả 200 đô la Mỹ tiền phí, bao gồm phí thông báo, phí sửa và điện phí. Anh/chị là nhân viên của ngân hàng B, phụ trách giao dịch này. Anh/chị sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Nếu phải giải thích việc này với khách hàng (Công ty A) thì anh/chị sẽ giải thích như thế nào?
 

dat-giua-bien

Verified Banker
20/5/12
130
89
0
Mọi người xem giúp em tình huống này thì xử lý như thế nào với ạ? :(
Công ty A mở một L/C tại ngân hàng B và đã thanh toán xong với ngân hàng. Ngân hàng B cũng đã tất toán L/C này. Sau đó, ngân hàng B nhận được điện đòi tiền của ngân hàng thông báo, yêu cầu trả 200 đô la Mỹ tiền phí, bao gồm phí thông báo, phí sửa và điện phí. Anh/chị là nhân viên của ngân hàng B, phụ trách giao dịch này. Anh/chị sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Nếu phải giải thích việc này với khách hàng (Công ty A) thì anh/chị sẽ giải thích như thế nào?

Theo quy định của UCP thì mây phí thông báo này nếu ngân hàng thông báo không thu được của người thụ hưởng thì có thể quay về thu của người đề nghị mở L/C (applicant).
Tuy nhiên, khi gởi L/C cho ngân hàng thông báo thì L/C luôn có 1 câu là ngân hàng thông báo phải thu các loại phí của mình từ người thụ hưởng trước khi thông báo L/C
L/C này đã được thanh toán nghĩa là ngân hàng đã thông báo cho người thụ hưởng (thông báo thành công có nghĩa là đã giao bản chính L/C cho người thụ hưởng, sau này khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ theo L/C này thì phải giao bản chính L/C cho ngân hàng để ngân hàng đóng dâu thương lượng lên L/C để xác nhận giảm giá trị L/C theo giá trị bộ chứng từ đã xuất trình). Do đó, ngân hàng thông báo không thể đòi phí này từ người mở L/C.
Tuy nhiên, nếu applicant có thiện ý muốn trả thì vẫn có thể trả được. Hi