dat-giua-bien

Verified Banker
20/5/12
130
89
0
Các bạn giúp mình câu hỏi này với nha:
1. Thế bào là ngân hàng mua hộ bán hộ và ngân hàng mua bán cho chính mình? Cho ví dụ minh họa?
câu hỏi kiểu gì vậy trời?
Đọc mà mình còn không biết trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế có mấy thuật ngữ này nữa!
Bạn ơi, bạn cho ngữ cảnh đi, môn nào? hoàn cảnh ra sao? Hỏi thế này có khác gì đánh đố nhau đâu?