giotmuabenthem

Verified Banker
17/2/12
310
48
0
32
A, A
Kính gửi: các anh /chị/em
ACE ai có mẫu biểu biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay thì share giúp mình với, cả tài liệu hướng dẫn kiểm tra nữa... hix, sắp tới đi kiểm tra sử dụng vốn mà chẳng biết gì