Làm việc tại Công ty bảo hiểm BIC

August1990

Thành viên
Mình đang làm việc ở BIC công ty thành viên BIC Đông Đô chi nhánh hạng 1, ở BIC mỗi nhân viên kinh doanh sẽ được giao một phòng qhkh cá nhân của BIDV hoặc KHDN, hay 5 phòng giao dịch của một chi nhánh, bám vào đó mà làm, ngoài ra BIC có lương cứng cho sales mặc dù không cao, chế độ đãi ngộ cũng tốt, hoa hồng cao, có đi du lịch nghỉ mát hàng năm, cán bộ chính thưc có bảo hiểm xã hội đầy đủ..... nhược điểm cũng bị áp chỉ tiêu khá cao, ngoài ra cơ hội vào định biên khá ít, thường làm tốt thì mất 1 năm khoán gọn, có người làm 2-3 năm vẫn khoán gọn chưa được vào chính thức. Thu nhập của mình mới ra trường sau 8 tháng làm việc ở BIC nvkd cả lương kd+ lương cố định+ hoa hồng loanh quanh từ 7-10 triệu tùy từng tháng, mấy tháng đầu các bạn làm sẽ sốc và nản vì lương thấp, không có khách hàng... qua được giai đoạn đó thì cũng khá, việc nhàn hơn bank, thời gian thoải mái hơn, ít áp lực, ở bên mình thì đồng nghiệp toàn 7x,8x,9x nên cũng khá thoải mái dễ chịu

A ơi còn chuyên viên kế toán công việc thế nào a? Đầu tiên vô sẽ kí hđ 1 năm ạ. E đang làm agribank nhưng xa nhà nên muốn về gần quá. Nghe lương thưởng vậy có vẻ thua xa nhiều
 

Featured resources

Featured resources

Top