tranvietha

Verified Banker
mới nhớ ra tech pv tới ngày 18. chắc em xin dời tới ngày 18 luôn cho rồi.
Alô alô, sg đã có tin tức gì chưa ạ?
 

Flare312

Verified Banker
Nhận đc 3 cái mail, cái ghi 9h, cái ghi 14h, cái ghi ca 4 ko ghi giờ, chả hiểu j luôn :|
 
Top