HỎI XIN TÀI LIỆU THI TUYỂN VÀO CV QHKH SACOMBANK, IQ VÀ TIẾNG ANH

pih288

Thành viên
Tiếng Anh khá đơn giản bạn ạ, chỉ có mấy câu thôi, tớ nhớ là có câu điền dạng đúng của từ, kiểu đi với V, to-V hay V-ing...
 

Phi Tôn

Thành viên
Tiếng Anh khá đơn giản bạn ạ, chỉ có mấy câu thôi, tớ nhớ là có câu điền dạng đúng của từ, kiểu đi với V, to-V hay V-ing...
Ah. Lúc trươvs bạn thi dạng câu hỏi nào là nhiều. Bạn còn tài liệu ôn k? Mìn chuẩn bị thi nhưng sợ tài liệu đang có không đủ

Sent from my SM-T285 using U&Bank Mobile app
 

Featured resources

Featured resources

Top