ducchinh7890

Thành viên
15/5/12
13
1
3
30
Mình đang gặp trường hợp về LC muốn nhờ sự tư vấn của các bạn. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Mình nhận được Lc có nội dung tóm tắt như sau:
- Issuing bank: A
- 41A: available with Bank B by negotiation.
- 42C: Draft at: 180 days from the date of aceptance but benificiary will get pay ment at sign.
- 42A: Drawee: Bank B
- 47A:
+ Though the LC is 180 days from the date of acceptence but beneficiary will get payment at sign from bank B, and bank B will get payment will claim reimbursement form issuing bank at maturity.
+ Desptch the original document to issuing bank by courier
- 49: Confirmation instructruction: Confirm.

57A: Advise through bank: Bank C.

Cho mình hỏi trong trường hợp này là LC confirmed hay là UPAS LC?
- Trong trường hợp này người xuất khẩu có gặp rủi ro gì trong thanh toán hay không?

Cảm ơn mọi người
 

dat-giua-bien

Verified Banker
20/5/12
130
89
0
L/C này theo hiểu biêt của mình thì không phải là Confirm L/C cung không phải là UPAS L/C.
Đây là L/C yêu cầu ngân hàng của người thụ hưởng Confirm nếu muốn.
Nêu ngân hàng của Beneficiary đồng ý thực hiện confirm L/C thì sẽ gởi điện thông báo cho ngân hàng mở L/C (issuing bank) là họ đồng ý confirm L/C này (lúc này ngân hàng của người thụ hưởng thực hiện thêm chức năng của ngân hàng Confirm. Còn nếu họ không muốn confirm thì thôi (có thể thông báo hoặc ko thông báo). Tất nhiên nếu chấp nhận confirm thì họ sẽ nhận phí confirm (phí confirm do bên nào trả thì sẽ được quy định rõ trong L/C).