Học Kế Toán bén duyên với Tín Dụng

linhyeubang6994

Thành viên mới
Em chào mọi người em là SV năm cuối của HVTC. Sau khi hoàn thành các công việc trên trường. Em đã tìm và xin học việc tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân để cọ xát thực tế.
Trong quá trình làm Kế Toán tại cơ quan, do thời gian của Kế Toán cũng tương đối ít nên em được anh chị trong cơ quan dạy luôn cả mảng Tín Dụng.
Thực sự là học Kế Toán trong đầu em chỉ có mỗi kiến thức mặt Kế Toán còn về kiến thức Ngân Hàng thì hoàn toàn không có vốn liếng
Đến học và làm tại Quỹ cũng là may mắn.
Lại bén duyên để tìm hiểu thêm về Tín dụng nên em cũng khá trân trọng chỗ làm của mình.
Em muốn lên đây xin anh chị sẽ, đã và đang làm ở mảng này có thể cho em tài liệu từ khái quát căn bản cho đến chi tiết để về tự nghiên cứu cùng đó là những nguyên tắc, phương pháp để áp dụng trong quy trình Tín Dụng tại các quỹ,ngân hàng.
Em xin cảm ơn mọi người.
 

Featured resources

Featured resources

Top