HOT Đáp án Đề thi BIDV đợt 1/2019 (ngày 26/05/2019)

Juantd40

Thành viên mới
Đề giao dịch viên câu số 4 lựa chọn số 0 1 2 4 đáp án j vậy mn. Câu lựa chọn 71 72 73 74 là j vậy ạ
câu có 0 1 2 4 thì chọn đáp án là 0
còn câu mà 71 72 73 74 thì mình chọn 71.
đề: 3 5 5 7 9 13 19 29 45
 

Juantd40

Thành viên mới
T chọn 2 . Làm sao ra 0 thế b
7 4 8 8 4 9 8 3 9
2 8 6 2 9 6 1 9 6
6 1 8 7 1 9 7 0 9
Mình nhớ là: ma trận đầu có ở giữa là số 8. so sánh ma trận đầu với ma trận thứ 2 thì các số ở cạnh không đổi, số ở giữa là 9 thì các số ở góc tăng lên 1 đơn vị. so sánh ma trận thứ 2 với thứ 3 thì giống nhau số ở giữa và các số ở góc. chỉ có các số ở cạnh giảm đi 1 đơn vị so với hình 2. cùng vị trị với dấu hỏi chấm ở ma trận 2 là số 1. giảm 1 đơn vị thì là 0
 

Featured resources

Featured resources

Top