Sacmau96

Thành viên mới
22/3/18
3
2
3
Cho mình hỏi có bạn nào ứng tuyển vô TPbank vị trí KHDN k?
Offer thấy mông lung quá, ràng buộc tận 07 tháng
Có ai làm ở TPbank rồi k? cho e xin ít ý kiến với
heoooooo.......miiiiiiiiiiiiiiiii