nguyenthimlinh

Thành viên
5/8/15
50
7
8
26
Đà Nẵng
Cho mình hỏi là tại sao từ năm 2015 đến nay các NHTM chỉ dùng chỉ tiêu nợ xấu để đánh giá chất lượng cho vay mà không dùng chỉ tiêu nợ quá hạn ?