liliscb

Thành viên
22/7/14
57
15
5
29
Em làm ở đại lý chi trả kiều hối mã 10 chữ số liên kết với ngân hàng. Vùa rồi khi thực hiện chi trả kiều hối cho khách thì có trường hợp tên khách hàng hiên thị khi nhập mã só bị sai 1 chữ cái nhưng em sơ suất nên vẫn chị trả tiền cho khách. Vậy giờ em nên xử lí như thế nào để bên ngân hàng sẽ chi trả đúng số tiền cho em ạ? Mong các anh chị làm bên dịch vụ WT giải đáp giúp em.