(BIDV) Cách tính điểm vòng 2

Chichi_10

Thành viên
Mọi người cho mình hỏi chút về quy chế tính điểm vòng 2
Sẽ có điểm sàn chung cho mọi chi nhánh và cứ trên điểm đó là vô phỏng vấn hay là mỗi chi nhánh sẽ set mức điểm sàn riêng dựa trên số lượng người họ muốn đưa vào vòng 3 ạ ?
Ví dụ 40 hồ sơ mà 38 người trên sàn chung toàn hệ thống thì 38 người đi pvan cả hay là họ chỉ muốn 25 người vào pvan thì sẽ set điểm sàn riêng của chi nhánh sao cho chỉ có 25 người đạt ?
Cám ơn mn
 

Featured resources

Featured resources

Top