Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp

QHKH Tài liệu hướng dẫn thẩm định Khách hàng doanh nghiệp 1.0

Hướng dẫn phân tích Báo cáo tài chính chi tiết. Đây là tài liệu Vietinbank dùng để hướng dẫn Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp phân tích BCTC của KH.
Password mở file: ub.com.vn
Author
hungviet
Downloads
3,379
Views
7,045
First release
Last update
Rating
1.00 star(s) 1 ratings

Latest reviews

  • Anonymous
  • 1.00 star(s)
  • Version: 1.0
nothing to view...
Top