Recent content by vvdatmc

  1. V

    HOT Kinh nghiệm Nộp hồ sơ BIDV chi tiết năm 2019 (Update)

    Em chưa thấy có thông báo gì, tưởng mình trượt vòng hồ sơ rồi ^^
  2. V

    BIDV thông báo thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi viết (vòng 2) tuyển dụng tập trung năm 2019

    Cho em hỏi chút ạ, em nộp hồ sơ online thành công rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được email thông báo. Vậy có nghĩa là em trượt r đúng không ạ. Em xin cảm ơn.