Recent content by tuanhbt

  1. T

    MB MB tuyển dụng tập trung cho các Chi nhánh Đợt II/2013 [12.11.2013]

    Mọi người ơi, cho em hỏi một chút với ạ. Đợt này tuyển ở Hội sở rất nhiều vị trí và các chi nhánh nữa. Nhưng sao trên web của MB chỉ có thông báo thi viết và phỏng vấn của một số vị trí tại Hội sở nhỉ. Những vị trí khác không có thông báo là đã thi rồi hay là chưa có kế hoạch thi tuyển vậy nhỉ...

Featured resources

Top