Recent content by Thao Tran Duong

  1. Thao Tran Duong

    Tài Liệu Tập Huấn Nghiệp Vụ TTQT VietinBank

    Cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn thành công nhé!
  2. Thao Tran Duong

    học việc không lương

    ngân hàng nào mà học việc lại xếp k lương vậy bạn? @@

Featured resources

Top