Recent content by T888

 1. T888

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hồ Chí Minh [31.03]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: [B]Nơi làm...
 2. T888

  VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hồ Chí Minh [31.03]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/03/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển đầu mối khách hàng cùng với các Cán bộ bán tại trung...
 3. T888

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Mô hình rủi ro tại Hà Nội [26.03]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo [URL='https://ub.com.vn/tintuyendung/']Tuyển...
 4. T888

  VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Mô hình rủi ro tại Hà Nội [26.03]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 26/03/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham gia xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng (A-score, B-score)...
 5. T888

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Quản trị rủi ro tích hợp tại Hà Nội [01.04]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo [URL='https://ub.com.vn/tintuyendung/']Tuyển...
 6. T888

  VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Quản trị rủi ro tích hợp tại Hà Nội [01.04]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 01/04/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Be part of Risk Strategy team – Basel 2 Project - Integrated Risk Management...
 7. T888

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Giao dịch viên tại Hà Nội [01.04]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo [URL='https://ub.com.vn/tintuyendung/']Tuyển...
 8. T888

  VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Giao dịch viên tại Hà Nội [01.04]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 01/04/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ khách hàng trực tiếp tại quầy giao dịch, quản lý và hỗ trợ phân...
 9. T888

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Tuyển dụng tại Hà Nội [31.03]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo [URL='https://ub.com.vn/tintuyendung/']Tuyển...
 10. T888

  VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Tuyển dụng tại Hà Nội [31.03]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/03/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm và sàng lọc thông tin ứng viên từ các nguồn tuyển dụng Trao đổi với...
 11. T888

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh tra soát thẻ tại Hà Nội [03.04]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo [URL='https://ub.com.vn/tintuyendung/']Tuyển...
 12. T888

  VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh tra soát thẻ tại Hà Nội [03.04]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 03/04/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ thực hiện giám sát các giao dịch thẻ của VPBank phát hành và thẻ thực...
 13. T888

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Phòng Thanh toán tại Hà Nội [03.04]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo [URL='https://ub.com.vn/tintuyendung/']Tuyển...
 14. T888

  VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh Phòng Thanh toán tại Hà Nội [03.04]

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 03/04/2021 -------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ sắp xếp, theo dõi và hoàn thiện chứng từ đúng, đủ, kịp thời theo quy...