Recent content by mfektqd

  1. mfektqd

    Kết quả thi viết Mô hình qlrrtt, phòng chống rửa tiền, QLRRHĐ tại BIDV

    bạn ơi, đợt tuyển dụng này đã có kết quả vòng thi viết rồi đấy bạn. Cuối tuần này bạn phỏng vấn phải không?