Recent content by Mâyyy

  1. Mâyyy

    Phỏng vấn tập trung vietinbank 2018- Vòng 2 Vị trí : Giao Dịch viên

    Mn có biết bao lâu thì có kết quả không ạ ?

Featured resources

Top