Recent content by hatrangnguyen

  1. hatrangnguyen

    Review Review đề thi BIDV đợt 2/2016 - Tác nghiệp Tài trợ thương mại

    anh chị có ai thi TTTM của bidv các năm khác không review cho chúng em với
  2. hatrangnguyen

    Review Review đề thi BIDV đợt 2/2016 - Tác nghiệp Tài trợ thương mại

    anh CHị ơi anh chị biết phỏng vấn tài trợ thương mại như nào review nốt cho em với ạ.

Featured resources

Top