Recent content by doannhalinh88

  1. doannhalinh88

    [THẢO LUẬN]-Thi tuyển Vietcombank đợt cuối tháng 11/2014

    Có bạn nào chi nhánh Hạ Long đc gọi rồi ko? Giờ này ko thấy j chắc tớ tạch rùi! Lấy có 2 ng cơ hội mong manh như sợi tóc! Hic!
  2. doannhalinh88

    Về vị trí Trợ lý kinh doanh của VIB

    Chính xác đây là chức danh " trợ lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp" ( ARM) tại VIB. Không phải cứ vào làm 1 năm là đc lên AM, có thể ngắn hơn, dài hơn, tùy theo năng lực của bạn. Tuy nhiên, công việc của bạn không phải chỉ là "làm hồ sơ, giấy tờ, soạn hợp đồng, phô tô... đại loại là chân lon...

Featured resources

Top