Featured content by hungviet

  1. hungviet

    Agribank thông báo tuyển dụng tập trung đợt I năm 2020

    Topic đang cập nhật danh sách tuyển dụng Agribank năm 2020
  2. hungviet

    COCC và hành trình "đi tìm công lý" trong tuyển dụng Ngân hàng...

    Cứ y như rằng mỗi lần Ngân hàng lớn tuyển dụng là vấn đề muôn thủa mùa người ta gọi là COCC lại nóng. Cứ mỗi tin tuyển dụng, mỗi bài viết cập nhật tình hình đăng lên là lại kéo theo một lô một lốc các "anh chị" kinh nghiệm đầy mình vào ném đá, chửi...

Featured resources

Top